Skeiv idrettskompetanse

Skeive idrettsutøvere er i dag underrepresentert i idretten. Mange skeive opplever det som vanskelig å skulle være åpen om sin legning eller kjønnsidentitet i idretten. Det fører til at mange gir seg med idrett i ung alder, eller velger et liv i skapet.

Vi i Raballder har i lang tid jobbet for inkludering av skeive, og større åpenhet rundt seksualitet og kjønnsidentitet i idretten. Gjennom våre egne medlemmer og vårt nettverk har vi bred erfaring med idrett og skeive – både i toppidrett og breddeidrett, i inn- og utland. Vi har over tid bidratt til synlighet og kunnskapsdeling gjennom TV-programmer, forskningsprosjekter, foredrag, debatter, holdningskampanjer og seminarer.

I 2023 opprettet Raballder Håndball en egen enhet ved navn Skeiv idrettskompetanse. Kompetanseenheten skal jobbe for en mer inkluderende idrett, ved å:

  • samle og hente inn kunnskap på området
  • utvikle og gjennomføre strategier for påvirkningsarbeid
  • arbeide for å skape et trygt og inkluderende miljø for alle som deltar i idrett

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

raballder.handball@gmail.com