Raballder Sportsklubb

Raballder Sportsklubb er en paraplyorganisasjon for skeive og inkluderende idrettsklubber i Norge. Vi har plass til alle. Du kan finne kontaktinformasjon for hver klubb i menyen.


Raballder Sportsklubb is an umbrella organization for queer and inclusive sport clubs in Norway.We have space for everyone. You can find contact information for each club in the menu.